[motangan] [/motangan] [dacdiem]

+ Mã sản phẩm : 625082
+ Chất liệu : PU Tổng hợp
+ Màu sắc : Giống hình 100%
+ Kích thước : 19
+ Xuất xứ : Quảng Châu
[/dacdiem] [chitiet]

[/chitiet]
[giaban]390,000[/giaban][giagoc]450,000[/giagoc][ngay]30/08/2016[/ngay]
[video] [/video]