[motangan] [/motangan] [dacdiem]

+ Mã sản phẩm : 611072
+ Chất liệu : Da
+ Màu sắc : Giống hình 100%
+ Kích thước : 18
+ Xuất xứ : Quảng Châu
[/dacdiem] [chitiet]

[/chitiet]
[giaban]380,000[/giaban][giagoc]430,000[/giagoc][ngay]30/08/2016[/ngay]
[video] [/video]