[motangan] [/motangan] [dacdiem]

+ Mã sản phẩm : 612092
+ Chất liệu : Da
+ Màu sắc : Giống hình 100%
+ Kích thước : 24
+ Xuất xứ : Quảng Châu
[/dacdiem] [chitiet]

[/chitiet]
[giaban]400,000[/giaban][giagoc]440,000[/giagoc][ngay]30/08/2016[/ngay]
[video] [/video]