Hướng dẫn đặt hàng

Bước 1:

Chọn sản phẩm, màu sắc, số lượng muốn mua.... Sau đó click vào nút "MUA NGAY"

step-1

Bước 2:

Hệ thống dẫn bạn vào trang giỏ hàng, vui lòng kiểm tra tên sản phẩm, số lượng, màu sắc, giá tiền, tổng tiền....Tại đây bạn xóa sản phẩm không muốn mua hoặc có thể tiếp tục mua hàng. Nếu bạn đã có tài khoản PayPal, vui lòng chọn "Check Out width PayPal". Nếu chưa có, muốn thanh toán đơn hàng, vui lòng click vào nút "Đặt hàng"

step-2

Bước 3:

Hệ thống dẫn bạn vào trang thông tin mua hàng. Nếu muốn đặt hàng nhanh gửi đơn hàng qua email mà không cần tài khoản, vui lòng nhập đầy đủ thông tin vào bảng mẫu bên dưới:

step-3

Để kết thúc đặt hàng, vui lòng chọn "Đặt hàng"

Bước 4:

Hệ thống thông báo bạn đặt hàng thành công. Chúc mừng bạn !

step-4