Tài khoản giao dịch

Làm thế nào để Thanh toán

Xem lại sản phẩm đã chọn của bạn.

Điền vào form để gửi đơn đặt hàng và giao hàng nhanh chóng. Tất cả đơn hàng được giữ bí mật phù hợp chính sách bảo mật của chúng tôi.

Gửi đơn đặt hàng của bạn .

Một e-mail tự động sẽ được gửi đến cho bạn để bạn tham khảo.

Bạn có thể tìm thấy chi tiết đặt hàng của bạn và phương thức thanh toán mà bạn có thể dễ dàng lựa chọn theo sở thích của bạn .


Đối tác giao hàng của chúng tôi

Viettel Post - Dịch vụ đáng tin cậy nhất.


Tài khoản Vietcombank:

Chủ TK: Lưu Mạnh Dũng. 0381.000.403.877. Chi nhánh Thủ Đức.


Tài khoản Vietbank:

Chủ TK: Trần Thị Vui. 672.5557 Chi nhánh Võ Văn Ngân